onsdag 12. november 2008

Razorlame: Batch-konvertering til MP3
Jeg fikk plutselig behov for å konvertere en mengde lydfiler fra .wav - til mp3. Opprinnelsen til filene er gamle kassett-opptak som jeg har digitalisert ved hjelp av Audacity. I Audacity er det såvidt jeg vet ingen batch-funksjon som gir meg muligheten til å konvertere/eksportere mange filer til mp3 samtidig, så jeg fant andre løsninger.
Først falt valget på Wavosaur, et program jeg har hørt skryt om til lydredigering tidligere. Som i Audacity må lame-encoderen lastes ned i programmappa for at konvertering til mp3 skal kunne gjennomføres. Lame laster du ned her. Men jeg fikk det aldri til med Wavosaur sin batch processor. Jeg dvelet ikke lenge ved det, i og med at det fantes andre alternativer, ett av dem var RazorLame. Dette var et veldig basic og godt batchprogram for oppgaven min. Anbefales!